Edm online dating file ui 3 40+ online dating sites

edm online dating-54

Een paar maanden geleden, had ik een hele uitgebreide discussie met een Nederlandse collega, Theo Tomassen, die stuurde mij een aantal vragen over mijn algemene procedures als schrijftolk.

Aangezien het gebrek aan publicaties hierover in de Nederlandse taal op het internet, heb ik besloten om zijn vragen en mijn antwoorden op mijn blog te delen.

Het is nog niet klaar want ik wacht op Theos antwoorden Het navolgende is compleet in Nederlands.

Als je geen Nederlands spreekt en je wilt graag even weten wat er gezegd werd, is er natuurlijk altijd Google Translate :].

Bovendien, hou er rekening mee dat het Nederlands niet mijn moedertaal is.

Last modified 24-Mar-2016 16:17