iarba dracului online dating - Bureelbenodigdheden online dating

Dit hoeft niet noodzakelijk voor de volledige arbeidsduur te gelden maar kan ook voor 1 of meerdere dagen per week, voor zover het systematisch en niet occasioneel is.

bureelbenodigdheden online dating-36bureelbenodigdheden online dating-46bureelbenodigdheden online dating-52

Het is enkel verplicht om hierover een afspraak in de arbeidsovereenkomst op te nemen.

De werkgever moet uiteraard op zijn kosten aan de werknemer de werkmiddelen ter beschikking stellen om de arbeidsovereenkomst te kunnen uitvoeren, maar dit betekent niet dat zomaar alle kosten van huisarbeid integraal moeten worden vergoed.

Als zo'n afspraak niet werd gemaakt, dan is de werkgever aan de werknemer een bedrag verschuldigd gelijk aan 10 % van het loon als vergoeding van de kosten die aan huisarbeid verbonden zijn, tenzij de werknemer met stavingstukken aantoont dat de werkelijke kosten hoger zijn.

Deze 10 % wordt enkel berekend op het loon dat verhoudingsgewijze overeenstemt met het gedeelte van de arbeid die thuis wordt gepresteerd.

Voor iemand die bijvoorbeeld 2 dagen per week thuis werkt, zal dit dus berekend worden op 2/5de van het loon. Er geldt wel één belangrijke uitzondering: deze sanctie geldt niet voor zogenaamde telewerkers.

Last modified 02-Mar-2016 16:37